top of page

OVER MET

Eén dag, een scherpe blik en een berg met vragen

Nieuwsgierig en onbevangen

Wat is de overeenkomst tussen een kunstenaar en een psycholoog? Beiden hebben de taak om aannames ter discussie te stellen, mensen te bevragen en ze te helpen om anders te kijken. Met ons MET Aanbod doen we dit op een toegankelijke en overzichtelijke manier. We zetten onze nieuwsgierigheid om in een berg met (waarom-)vragen en zijn daarbij niet bang om domme vragen te stellen. Jij bent immers de expert binnen jouw vakgebied en onze rol is om ons te verwonderen over de gang van zaken en je met behulp van onze observaties een spiegel voor te houden. 

Serendipiteit en vertrouwen

In ons concept gaan serendipiteit en vertrouwen hand in hand. Serendipiteit is het talent om toevallige ontdekkingen te doen en daarvoor is vertrouwen noodzakelijk. We geloven dat toevallige en ontspannen ontmoetingen tot verrassende ontdekkingen kunnen leiden, zonder dat het resultaat van de ontmoeting vooraf bepaald is. Dit is best spannend, aangezien activiteiten die geen direct resultaat opleveren in onze hectische samenleving weinig prioriteit hebben. 

Suzanne_51_kleur_2.png

Hallo, MET Suzanne

Voor mij is MET een plek waar ik mijn nieuwsgierigheid inzet om gewoonten en gedachte(patronen) uit te dagen en mensen aan te scherpen. Simpelweg door een doorsnee dag samen door te brengen en te reflecteren op situaties die zich aandienen.

Als sociaal psycholoog fascineert het mij waarom mensen doen wat ze doen en of hetgeen ze doen aansluit bij wat ze willen. Ik probeer de kloof tussen ambitie en realiteit te verkleinen door op een waarderende manier in gesprek te gaan en de inconsequenties in het handelen bloot te leggen. Dit doe ik vanuit mijn eigen bedrijf als adviseur voor organisaties en als begeleider voor individuen. Daarbij werk ik als docent psychologie aan de VU.

Over Suzanne

Hallo, MET Coco

Voor mij is MET een uitlaatklep waar ik op een toegankelijke, positieve, creatieve manier en aan de hand van een helder concept het mooiste kan doen wat er is: vragen stellen, nieuwsgierig zijn, kritisch naar vaste patronen kijken, aanwezig zijn en luisteren.

 

Vanuit mijn bedrijf COCO schakel ik tussen mijn rollen als kunstenaar, creative consultant, projectleider, producent en verbinder. Ik bevraag, conceptualiseer en visualiseer. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat de wereld waarin we leven wel wat meer kritische blikken kan gebruiken om zelfbevestiging tegen te gaan en vanuit de noodzaak de vanzelfsprekende gang van zaken te bevragen. Ik geloof dat we daardoor scherper blijven en als wereld kunnen blijven groeien.

Coco_70_kleur_2.png
Over Coco
bottom of page